TINY HOUSE 1900

Bij kleine renovaties is het aandeel ‘in-situ’ hergebruik vaak verwaarloosbaar. Toch zijn wij uiterst gemotiveerd om te werken met een extern netwerk om zo te zorgen voor aanvoer van herbruikbare materialen. Als aannemer moeten wij oog hebben voor die bouwposten waarvan de economische en logistieke haalbaarheid verzekerd en herhaalbaar is!

Voor de renovatie van een kleine woning naar een Brussels model uit 1900 werden een groot aantal ‘loten’ in aanmerking genomen, konden we diverse gestructureerde professionele bestellingen plaatsen en zo ook onder andere isolatiematerialen, constructiehout, sanitaire toestellen en beglazing hergebruiken.

Wat de binnenbepleistering betreft willen we heel graag iets anders voorstellen dan deze ‘pleister’ die er geen is en die bij afbraak trouwens een schadelijk afvalproduct is. Pleisters van ecologische oorsprong bieden heel wat meer kwaliteit en hebben een milieuvoordeel dat wij naar voren willen schuiven.

Deze testsite heeft ons in staat gesteld de actoren te ontmoeten en ons de kennis te verschaffen nodig voor advies en uitvoering, in lijn met het scenario van het Brussels bouwsel. Het is de bedoeling deze expertise te integreren in het aanbod van CCAutrement.

“Het is de bedoeling om het dealernetwerk uit te bouwen met concrete bestellingen om de haalbaarheid, de betrouwbaarheid en de beperkingen van het steeds opnieuw gebruiken van hergebruikte materialen in de dynamiek van een klein renovatiebedrijf te testen.”

Max Stockmans – aannemer.

Plaats commentaar

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *