Over ons

In de context van klimaatopwarming die niet langer te betwijfelen valt, is het noodzakelijk oplossingen te vinden binnen de logica van duurzame ontwikkeling. Wij geloven dat iedereen zijn steentje kan bijdragen en kan helpen om de situatie van vandaag te verbeteren.

Met die gedachte in het achterhoofd is het coöperatieve bouwbedrijf ‘CCAUTREMENT’ (Coopérative de Construction AUTREMENT ) opgericht. Drie basiswaarden zijn voor ons essentieel om te komen tot een rechtvaardigere, duurzamere bouwwereld.

Ecologie

Wij geven de voorkeur aan innovatieve materialen

Het is duidelijk dat de bouwwereld op ecologisch vlak nog heel wat kan verbeteren. Het verminderen van de impact van huisvesting op het milieu is een reële noodzaak. Daarom willen wij in onze prijsopgaves groenere alternatieven aanbieden tegen concurrerende prijzen. Wij bieden bijvoorbeeld de opties ”hergebruik van materialen” (waarvan de levering is vrijgesteld van btw), “afvalsortering”, “gebruik van klei” of “natuurlijke isolatie” om de klanten bewust te maken en hen nieuwe keuzes te bieden.

Daarom stellen wij voor milieuvriendelijke producten te gebruiken, zoals stro als natuurlijke isolatie of leemstuc in plaats van pleisterkalk.

Stro is een materiaal met uitstekende eigenschappen die perfect toepasbaar zijn in de bouwwereld. Door de prestaties op het gebied van thermische en akoestische isolatie, thermische inertie, brandwerendheid en duurzaamheid (stabiele eigenschappen in de tijd) is het een uitstekend materiaal op het vlak van ecologische impact. De koolstofvoetafdruk is bijzonder laag aangezien het lokaal te vinden is en het aan het einde van zijn levensduur tot compost kan worden verwerkt. Dankzij de nieuwe bouwtechnieken kan men strobalenbouw toepassen spijts tal van (stedenbouwkundige, structurele, enz.) beperkingen.

Wij zijn een door RFCP (Reséau Français de Construction Paille) gecertificeerd strobouwer en hebben reeds ervaring opgedaan bij een eerste “strobouwplaats” in Brussel.

Leemstuc is een perfect alternatief voor de huidige pleisterlagen en heeft, net zoals stro, heel wat ecologische voordelen.

Wij staan open voor andere innoverende voorstellen en doen ons best om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het vlak van ecoconstructie.

Onze duurzame leveranciers
Beheer van premiedossiers

Indien de klant dit wenst, kunnen wij voorstellen om de dossiers inzake renovatie- en energiepremies door onze gespecialiseerde partner te laten behandelen. Aangezien wij zelf ervaring hebben met de opvolging van dergelijke dossiers, kan de klant er zeker van zijn dat de documenten correct en tijdig worden ingevuld en dat de toekenningsvoorwaarden in alle opzichten zijn nageleefd.

Dossierbeheer

Indien de klant dit wenst, kunnen wij voorstellen om de dossiers inzake renovatie- en energiepremies door onze gespecialiseerde partner te laten behandelen. Aangezien wij zelf ervaring hebben met de opvolging van dergelijke dossiers, kan de klant er zeker van zijn dat de documenten correct en tijdig worden ingevuld en dat de toekenningsvoorwaarden in alle opzichten zijn nageleefd.

TRANSPARANTE PRIJZEN

Transparante facturering

Onze jarenlange ervaring in de sector heeft ons geleerd dat voor heel veel mensen de in de bouwsector van toepassing zijnde prijzen vaag en moeilijk te vatten zijn. 

Wij verbinden ons ertoe gedetailleerde prijsopgaves, meetstaten en facturen op te maken zodat de klant de kosten per post beter kan begrijpen en zijn/haar keuze daarop kan baseren.

uitdaging

Wij zijn specialist in onze sector

Wij zijn ons ervan bewust dat de toepassing van deze drie waarden een prijs heeft. Om op lange termijn succesvol te zijn in onze opdracht, is het van essentieel belang dat wij concurrerend blijven. Zoals in elke sector zullen wij ons moeten blijven specialiseren op het gebied van ecoconstructie, maar zullen we ook onze diensten moeten diversifiëren.

MENS

Samenwerking

De bouwwereld opnieuw uitvinden kan enkel door de mens centraal te stellen. Wij zorgen voor een “vrijere” organisatie gebaseerd op het principe van vertrouwen in collega’s. Dit soort structuur brengt meer flexibiliteit en houdt dus beter rekening met de behoeften van elk van de leden. Het doel is dat iedereen er z’n plaats vindt en het evenwicht dat bij hem/haar past, bloeit en richting geeft aan zijn/haar activiteit. We creëren een vennootschap zonder hiërarchie waar het welzijn op de eerste plaats komt.

We vormen een “constructieteam” dat bestaat uit een loodgieter/verwarmingstechnicus, een burgerlijk ingenieur, een smid, twee dakwerkers, een gevelspecialist, een afwerkingsspecialist, een specialist in brandwerendheid, een verantwoordelijke Hergebruik, een verantwoordelijke Subsidies, een beton- en vloerspecialist en verschillende arbeiders, elk met hun eigen specialisatie.

Onze organisatie is gebaseerd op mijn interpretatie van de wereld, waar geen sprake is van vrije wil. Beloning volgens leeftijd en niet volgens ervaring (want elke ervaring op om het even welk vlak is interessant), verdeling van winst en verlies (iemand die een fout maakt wordt niet veroordeeld, iemand die een goede deal maakt stijgt ook niet in onze achting; we kijken naar het team als geheel) waarbij we rekening houden met het feit dat de motivatie bij mensen stijgt naarmate ze meer vrijheid krijgen. Daarom wordt een groot deel van de winsten regelmatig uitgekeerd aan de verschillende coöperanten.

CCA

Ons team

HR en boekhouding

Céline Verheyden

Beheerder, HVAC, Speciale technieken

Gavril Coca

Mede-oprichter, Hergebruik, Akoestiek

Max Stockmans

Mede-oprichter, directeur, CEO, burgerlijk ingenieur

Claude Vermeys

Sponsoring

In diezelfde lijn van denken willen wij het mensen makkelijk maken om aannemer te worden door hen te “sponsoren”. Wij stellen hen voor om tot het bedrijf toe te treden en maken het hen makkelijker om te starten door hen op twee fronten te helpen:

Delen van gereedschap

Wij stellen ons gereedschap ter beschikking van onze partners en vaste onderaannemers. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook onze klanten er gebruik van maken.

Toegang tot het beroep

Omdat wij het statuut van algemeen aannemer hebben, kunnen wij aannemers of personen die het beroep zouden willen leren maar bepaalde toegang tot het beroep ontbreken, helpen bij de uitvoering, onder supervisie van onze ervaren leden, van werkzaamheden die ze anders niet zouden kunnen uitvoeren.

Toekomstige projecten

Bij onze activiteiten richten wij ons vooral op projecten rond circulaire economie, op “huisvesting voor iedereen”. Een van onze visies bestaat erin klanten (investeerders) voor te stellen om hen te helpen met hun premiedossiers met het oog op het ter beschikking stellen van, na renovatie, een of meerdere woningen aan een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM).

Een tweede visie van het project “huisvesting voor iedereen” bestaat erin families, die zich geen woning kunnen veroorloven, voor te stellen een deel van hun huurkosten terug te geven in de vorm van aandelen in de coöperatie. Steeds meer coöperaties worden voor dit doel opgericht.