Over ons

“We do not inherit the earth from our parents, we borrow it from our children.”

In een context van opwarming van de aarde die goed ingeburgerd is, is het noodzakelijk om oplossingen te vinden en dit in een logica van duurzame ontwikkeling. Wij geloven dat iedereen een steen naar het gebouw kan dragen en kan helpen om de huidige situatie te verbeteren. Het is met dit in gedachten dat de Coopérative de Construction AUTREMENT, “CCAUTREMENT” werd opgericht. We hebben drie waarden geïdentificeerd die volgens ons essentieel zijn voor een rechtvaardiger en duurzamer bouwwereld:

A. Ecologie

  • Innovatieve materialen

Het is duidelijk dat de bouwwereld op het gebied van ecologie kan verbeteren. Het verminderen van de impact van huisvesting op het milieu is een echte noodzaak. Daarom willen wij in onze offertes meer ecologische alternatieven bieden tegen concurrerende prijzen. Zo bieden wij bijvoorbeeld mogelijkheden voor “hergebruik van materialen” (waarvan de levering niet onderworpen is aan BTW), “afvalsortering”, “gebruik van klei” of “natuurlijke isolatie” om de klant te sensibiliseren en hem een keuze te geven.

Daarom stellen wij voor om milieuvriendelijke producten zoals stro te gebruiken als natuurlijke isolatie of gips op basis van aarde in plaats van gips.

Stro is een materiaal met uitstekende eigenschappen die perfect toepasbaar zijn in de bouwsector. De thermische en akoestische isolatie, thermische inertie, thermische inertie, brandwerendheid, duurzaamheid (eigenschappen die stabiel zijn in de tijd) maken het een uitstekend materiaal voor wat betreft de ecologische impact. De koolstofvoetafdruk is bijzonder laag, omdat deze afkomstig is van lokale gewassen en aan het einde van zijn levensduur composteerbaar is. Dankzij de nieuwe bouwtechnieken kan de strobouw zich ook aanpassen aan tal van beperkingen (stedenbouw, structuur, enz.).

Gecertificeerd strobouwer door het RFCP (Reséau Français de Construction Paille), hebben wij reeds onze stempel gedrukt op een eerste “stro” site in Brussel.

Pleisterwerk op basis van de aarde is een perfect alternatief voor de huidige “pleisterpleisters” en heeft ook veel ecologische voordelen, zoals voor stro.

Wij staan open voor andere innovatieve voorstellen en doen ons best om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in de eco-bouw.

  • Bonus mapbeheer

Indien de klant dit wenst, kunnen wij de renovatie- en energiebonusdossiers voor onze rekening nemen, zodat de klant de prijs van het werk kan optimaliseren en duurzame oplossingen kan kiezen. Dit zorgt ervoor dat de klant er zeker van is dat de documenten correct, op tijd en op tijd worden ingevuld, rekening houdend met de minimumvoorwaarden voor het verkrijgen van premies.

B. Prijstransparantie

Door onze professionele ervaring hebben we gemerkt dat de prijzen in de bouwsector voor veel mensen ondoorzichtig en moeilijk te begrijpen blijven. Daarom stellen we een transparante factureringsmethode voor. Dit betekent dat wij ons ertoe verbinden om het bedrag van de begroting niet te overschrijden, maar ook om alleen de werkelijke kosten te factureren. Daarom berekenen we het aantal daadwerkelijk gewerkte uren, berekenen we de materiaalkosten en vermenigvuldigen we deze met een coëfficiënt die wordt bepaald door het financiële plan en vooraf met de klant is besproken. Op deze manier willen we voorkomen dat de klant zich gefrustreerd voelt door de prijzen, die soms overdreven lijken. Wij geloven dat een transparante factuur een einde zal maken aan de frustraties die sommige mensen in deze situaties kunnen hebben.

C. Menselijk

  • De coöperatie

Het opnieuw uitvinden van de wereld van de bouw kan alleen worden bereikt door de mens centraal te stellen in het systeem. Wij stellen een meer liberale organisatie voor, gebaseerd op het principe van vertrouwen in collega’s. Daarom hebben we gekozen voor de oprichting van een coöperatie. Dit type structuur biedt meer flexibiliteit en dus meer respect voor de behoeften van elk van zijn leden. Het doel is dat iedereen in staat is om de weg te vinden, te floreren, een betekenis te vinden voor zijn of haar activiteit, om de balans te vinden die bij hem of haar past. We creëren een samenleving zonder hiërarchie waarin welzijn voorop staat.

    • Sponsoring

In onze visie op de coöperatie willen we het voor mensen die zich met deze activiteit bezighouden gemakkelijker maken om het ondernemersvak te betreden door deze mensen te “sponsoren”. Wij bieden hen aan om zich aan te sluiten bij de coöperatie en hen vervolgens in staat te stellen gemakkelijker aan de slag te gaan door op twee gebieden te helpen:

    • Tools delen

We werken aan het opzetten van een platform voor het delen van instrumenten, zodat kleine ondernemers, of nieuwkomers in het bedrijf, niet noodzakelijkerwijs hoeven te investeren in grote apparatuur voor incidenteel gebruik. De huur van materiaal voor leden is beschikbaar tegen een voordelig tarief.

    • Toegang tot het beroep

Met de status van algemeen aannemer zijn wij in staat om ondernemers of personen die het vak willen leren zonder zekere toegang tot het beroep de mogelijkheid te bieden om werkzaamheden uit te voeren die zij niet onder toezicht van onze ervaren leden konden uitvoeren. Wij ondersteunen en garanderen een kwaliteitsopvolging, zodat klanten en leden van de coöperatie ervan kunnen profiteren.

  • Toekomstige projecten

In onze activiteiten richten wij ons in het bijzonder op circulaire economie projecten, “huisvesting voor iedereen”. Een van onze visies bestaat erin om klanten (investeerders) voor te stellen om hen te ondersteunen in hun bonusdossiers om één of meerdere woningen ter beschikking te stellen van een sociaal vastgoedkantoor (AIS) zodra ze gerenoveerd zijn. De premies die Brusselse verhuurders kunnen krijgen door hun woning gedurende 9 jaar ter beschikking te stellen van een AIS (met gegarandeerde huurinkomsten voor de volledige duur van de huurovereenkomst, bedraagt meer dan 80% van het bedrag van de door het Gewest aanvaarde werken. Kortom, u renoveert een appartement, u ontvangt een subsidie van de regio ten belope van 80% van het bedrag van de aanvaarde werken, wij voeren uw werk uit, wij beheren uw energiebonusbestand (tweede subsidie beschikbaar in Brussel) na de werken die het totale subsidiebedrag verder verhogen, u huurt uw appartement voor 9 jaar via een AIS en ontvangt gedurende deze periode, wat er ook gebeurt, het huurbedrag waarover u met het AIS bent overeengekomen. Zo hoeft u zich geen zorgen meer te maken over het vinden van huurders omdat AIS dit voor u regelt. Bezig of niet, uw inkomen is gegarandeerd. Dit is een “Win-Win”-situatie omdat u helpt om gezinnen in nood te huisvesten.

Een tweede visie voor het project “Housing for All” is om gezinnen die het zich niet kunnen veroorloven een huis te kopen de mogelijkheid te bieden een deel van hun huursom terug te betalen in de vorm van coöperatieve aandelen. Laten we als voorbeeld een huur van 600 euro per maand nemen, waarvan 300 euro naar het bedrijf zou gaan voor het beheer van de onroerende goederen en 300 euro zou worden “bespaard” door de huurder in de vorm van een aandeel van het bedrijf. De huurder wordt daarmee aandeelhouder van de coöperatieve vennootschap. De huurder kan dus een deel van zijn geld terugkrijgen als hij dat wil of in de coöperatie laten liggen. Deze visie moet nog worden bestudeerd, omdat het een zeer goed bestudeerd financieel plan vereist, maar ook een gedetailleerd juridisch kader dat zowel de huurder als de coöperatie kan beschermen.

Uitdaging

Wij zijn ons ervan bewust dat de toepassing van deze drie waarden kosten met zich meebrengt. Om onze missie op een duurzame manier tot een goed einde te brengen, is het essentieel om concurrerend te blijven. Zoals in elke sector zullen we ons moeten blijven specialiseren in ons domein van eco-bouw, maar ook de dienstverlening moeten diversifiëren.